Recursos

Per als doctorands

Escola de Doctorat 

Si vols fer un doctorat, la UB és la millor opció
Fer un doctorat implica no només assolir el rang més alt de titulació, sinó que suposa la realització d’una recerca del màxim nivell, uns anys apassionants on podràs portar a terme el treball il·lusionant de fer una recerca. Si vols fer un doctorat, la UB és la millor opció. La UB és la universitat de Catalunya i d’Espanya millor situada en els rànquings internacionals i destaca pels seus nivells d’excel·lència en investigació. A la UB trobaràs l’oferta més àmplia de doctorats i les millors opcions per desenvolupar la teva recerca en els instituts de recerca, laboratoris i grups de recerca. La UB també destaca pels seus equipaments, amb les millors biblioteques i amb les facultats ubicades a la mateixa ciutat de Barcelona. Sigui quina sigui la teva especialitat, a la UB podràs trobar els millors investigadors que podran acollir-te per realitzar la teva tesi doctoral.

Més informació.

Càpsules
Informatives

⇒ A més de la realització de la tesi doctoral, en cada programa s’han de cursar activitats formatives . Cada programa té uns requisits formatius i un nombre d’hores mínimes a realitzar, pregunteu a cada coordinador/a quines activitats i hores heu de realitzar.

⇒ Activitats específiques. Són aquelles que ofereix cada programa de doctorat i que estan relacionades amb el seu àmbit de recerca. Consulteu en cada programa la formació que ofereix.

⇒ Activitats formatives de caràcter transversal. Són activitats obertes a tots els doctorands. L’Escola de Doctorat de la UB (EDUB) ofereix una sèrie d’activitats formatives de caràcter transversal que tenen com a finalitat oferir al doctorand/a una formació complementària i que poden ser realitzades independentment de la seva formació investigadora. Estan adreçades a tots els investigadors en formació matriculats en un Programa de Doctorat de la Universitat de Barcelona.

⇒ Aquestes activitats anomenades “càpsules formatives” s’estructuren en diferents formats i es programen al llarg de cada curs acadèmic. Són gratuïtes per totes les persones matriculades al doctorat de la UB. Cada participant rebrà un certificat acreditatiu que podrà ser utilitzat com a formació transversal dins de cada programa de doctorat.

⇒ En aquestes pàgines hi podreu trobar la relació de les properes activitats formatives que ofereix l’EDUB.

⇒ La preinscripció és obligatòria en tots els casos. A cada curs s’indica on fer la preinscripció:

  • IDP (Institut de Desenvolupament Professional). Directament al web de l’IDP.
  • EDUB (Escola de Doctorat). Directament al campus virtual de L’EDUB, al qual tenen accés tots els doctorands matriculats.

⇒ En les activitats que són reconegudes per l’EDUB els participants rebran un certificat d’assistència de l’EDUB que, a banda del CV, servirà per al reconeixement de les activitats formatives.

COORDINACIÓ DEL PROGRAMA
LA REALITAT ASSEJADA
Facultat de Belles Arts

Pau Gargallo, 4 
08028 BARCELONA


MÉS INFORMACIÓ:
Tel: 93 4039787 / Fax: 93 403 40 74
​Email: doctorat.bellesarts@ub.edu