Blog

Doctorat La Realitat Assetjada: Concepte, procés i experimentació artística

Presentació
del Blog

Aquest Blog és un espai on els doctorands del Programa de Doctorat La Realitat Assetjada publiquen articles relacionats amb el desenvolupament de la seva recerca. Té l’objectiu d’obrir una finestra al desenvolupament de la recerca on els doctorands poden publicar el seu treball de manera institucionalitzada.

COORDINACIÓ DEL PROGRAMA
LA REALITAT ASSEJADA
Facultat de Belles Arts

Pau Gargallo, 4 
08028 BARCELONA


MÉS INFORMACIÓ:
Tel: 93 4039787 / Fax: 93 403 40 74
​Email: doctorat.bellesarts@ub.edu